china                  English 
Current position: Home> About Us>Contact Us
About Tongji
Contact Us

Contact: HE total
Mobile phone:###########
TEL:0514-86345512
Fax:0514-86345429
Address: Yangzhou Jiangdu small group in town (Jinxi) Jin Jiang Xi Road 24 #

Copyright(c)2012-2016 The Jiangsu Tongjiqiao Cable Co., Ltd.    Su ICP: 05025367number